Komarac zavojnice

- Sep 26, 2017-

Komarac, gdje je droga svijetli nakon dim može biti isterani komarci ili dimljena komaraca. Kina je komarac zavojnice imaju vrlo dugu povijest, tradicionalni komarac zavojnice mirisne tamjan (nema bambusa jezgra tamjan) i jelo tamjana (tamjan iz unutra da vani pak okružen broj krugova u obliku koncentričnih prstena, mirisne presjek poligon. Dvije vrste.

Komarac-gori duhan sadrži četiri tvari koje su štetne za ljudsko tijelo, naime ultrafine čestice - čađe (čestice manje od 2,5 mikrona u promjeru), policiklički aromatski ugljikovodici (Pau), Karbonil spojeva (poput formaldehida i acetaldehid) i benzen. Istovremeno uz ove četiri vrste očito štetnih tvari, komarac zavojnice u veliki broj organskog punila, ljepila, bojila i ostali aditivi kako bi se komarac zavojnice može biti bez dima tinja.