Danas je Pakistan dan

- Mar 23, 2018-

Nakon 1757. godine, Pakistan je postao britanska kolonija s Indijom. Britanska politika podjele i vladanja pojačala je sukob muslimana i hindusa. Saeed Ahmad Khan vodio je Aligar pokret. Njegov nasljednik 1906. godine osnovao je "All India Muslim League". Nekada je radio s nacionalnom kongresnom strankom u borbi za indijsku nacionalnu neovisnost, ali 1928. surađivao je. ruptura. 23. ožujka 1940. Muslimanska liga pod Muhammad Ali Jinnah održala je nacionalni sastanak u Lahoreu i donijela rezoluciju o osnivanju Pakistana. U lipnju 1947. Britanci su najavili program Mombatton i dogovorili razdvajanje Indije i Pakistana. 14. kolovoza Pakistan je proglasio neovisnost i postao vladavina Commonwealtha. 23. ožujka 1956. Pakistan je preustrojio vodstvo samouprave u republiku i uspostavio zemlju kao Islamsku republiku Pakistan.


t.jpg


Tako TOPONE čestita nacionalnom danu Kuvajta. Nadamo se da ćemo u budućnosti otvoriti tržište u Kuvajtu.


Obratite pozornost na naše vijesti. Ažuriranje !!!

Guangzhou Topone Chemical Co., Ltd